Zostały starannie zaprojektowane po to, aby umożliwiać otrzymanie największej wymiany ciepła.
Jest to głównie zasługa zastosowanych profilowanych płyt ze stali kwasoodpornej wbudowanych w
chłodnicach płytowych. W ten sposób tworzą się odpowiednie kanały, które pozwalają na
przepływ wody i oleju. Ich poprawne działanie uzależnione jest od systematycznej diagnostyki,
regeneracji i czyszczenia, w przeciwnym razie chłodnice płytowe mogą ulec poważnym
uszkodzeniom.

Opis budowy chłodnic płytowych

Urządzenia tego rodzaju powinny być skrupulatnie lutowane we wszystkich wewnętrznych i
zewnętrznych punktach stykowych. To właśnie na etapie produkcyjnym waży się los, czy będą
posiadać zwiększoną wytrzymałość oraz kompaktową budowę. Tym samym użytkownik takiego
urządzenia będzie mógł cieszyć się z niskich kosztów eksploatacji oraz wysokiego poziomu
bezpieczeństwa. Poza tym chłodnice płytowe okazują się łatwe w montażu oraz obsłudze, a z każdym
rokiem przybywa kolejnych czynników chłodzących.

Gdzie stosuje się chłodnice płytowe?

Powszechnie używane są wszędzie tam, gdzie wymagana jest wydajna wymiana ciepła w instalacjach
klimatyzacji, chłodniczych i w szeroko pojętych zastosowaniach przemysłowych. Chłodnica, jak
wynika z samej nazwy, ma za zadanie zapobiec przegrzaniu i utrzymać odpowiednią temperaturę,
która nie zaburzy funkcjonowania danego sprzętu. Do zachowania funkcji chłodnic płytowych
konieczny jest ich systematyczny serwis.

Serwisowanie urządzeń przedłuża ich działanie

Serwis, czyszczenie oraz diagnostyka chłodnic płytowych wpływa na ich wydajność. To konieczność,
jeśli chcemy uniknąć dodatkowych kosztów związanych z ich naprawą. Może to wynikać z powodu
trwałego uszkodzenia któregoś z podzespołów. Stwierdzenie usterki wymaga szczegółowej kontroli
stanu urządzenia wykonywanej przez doświadczonych fachowców. Regularna diagnostyka pozwala
zapobiec znacznie poważniejszym i jednocześnie kosztownym usterkom.